Formålet med en efterskole i Ladakh

Det overordnede formål med en efterskole i Ladakh er at tilbyde undervisning til fattige elever, der er dumpet til deres 10. klasses eksamen

 

Målet med at bygge en efterskolen i Jammu/Kashmir

 

  1. At tilbyde undervisning til de fattige elever, så de kan bestå deres 10. klasse eksamen.

  2. At være et pædagogisk tilholdssted for lærere, der i et nært samspil med de ansatte på efterskolen arbejder og udvikler undervisningsmetoder og kvalifikationer til fordel for det offentlige skolesystem i området.

  3. At få danske efterskoleelever til at tage et ansvar i den 3. verden og dele af deres eget overskud, gerne som frivillige på skolen i Ladakh

 

Projektets formål

 

Alt er udarbejdet og godkendt i henhold til gældende love i Indien og Danmark.

 

Målet for det samlede projekt er at bygge en efterskole for ca. 50 elever.

En efterskole, hvor eleverne bor på skolen og derfor har gode mulighed for at deltage i undervisningen hver dag og i deres fritid arbejde med at dygtiggøre sig, så de kan gennemføre deres eksamen.

 

Lærerne bor på efterskolen og står til rådighed med undervisning for den enkelte elev hele dagen – nøjagtig samme model som i Danmark.

 

Skole med udvekslings muligheder, kurser og konferencer

 

Danske efterskoleelever kan tilknyttes skolen som frivillige, da de besidder faglige kompetencer, som vil være til stor glæde for de ladakhiske elever.

 

Ligeledes er målet med efterskolen at blive et samlingssted for lærere i området. Et sted, hvor man kan deltage i kurser og konferencer, drøfte pædagogik, lave undervisningsmaterialer o.a. Det vil give grobund for en udvikling på de enkelte skoler og et fællesskab på tværs af skolerne, som vil blive til gavn for det enkelte barn.

 

 

Efterskole Welfare Society Phyang

lissi.braae@gmail.com

Efterskole Welfare Society Phyang