Efterskolen i bedemøllernes land…

bliver til Phyang Nunnery

I 2012 åbnede Efterskole Welfare Society dørene i landsbyen Phyang i Ladakh, ”landet med de højtliggende pas”, ”lamaernes land” og "bedemøllernes land".

 

Læs nedenfor, hvorfor skolen nu bliver omdannet til Phyang Nunnery.

 

NYHEDER 2023

 

Efter 4 års ufrivillig pause for besøg i Ladakh, har det atter været muligt at komme ud i bjergkæden i august måned.

 

Men inden denne længe ønskede tur, lå der en stor beslutning og dermed arbejdsopgave foran. Som tidligere nævnt og også drøftet til generalforsamlingerne, har pandemien og hele omlægningen af forhold i Ladakh bevirket, at vores registrering og pengeoverførsel ikke længere var gældende – og ansøgningen om den nye registrering lod vente på sig. Samtidig med dette fik Ladakh ny undervisningsstrategi og fagformål, så dumpeprocenten er stærkt nedadgående.

 

Alle disse forhold gjorde, at der i maj blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende omlægning af projekt og målgruppe. Forslaget med at ændre målgruppen til nonner blev velmodtaget og enstemmigt vedtaget.

 

Herefter begyndte et større arbejde med advokat, Forening Danmark/Danske Bank og Erhvervsstyrelsen vedrørende ændring af navn, vedtægter og økonomi, men også udarbejdelse af et udkast til en aftale til forhandling i Ladakh med en repræsentant for nonnerne og med Phyang Monestry, som har doneret os jorden.

 

Det skulle vise sig, at arbejdsprocessen også i Ladakh blev en stor mundfuld. Men med en aktiv bestyrelse, en god, lokal advokat og et professionelt retsvæsen, endte det hele med at falde på plads efter 3 ugers arbejde.

 

Så fra nu af er det nonner, der styrer og passer skolen, og navnet er ændret til Phyang Nunnery. Jeg er stadigvæk tilknyttet, som sponsor og arbejder sammen med Lama Rigzin fra Phyang Monestry med blandt andet at gøre nonnerne selvforsynende. Et stort område bag skolen skal have tilført god jord, og vores drivhus skal opdyrkes igen til foråret.

Ligeledes skal der tilbydes undervisning i engelsk og it.

 

Siden 2012 har vi formået at få 150 piger i videreuddannelse og rigtig mange af dem har i dag gode jobs. Dette flotte resultat skyldes et godt personale, men også den flotte opbakning som projektet har fået fra Danmark. Uden denne opbakning havde det ikke kunne lade sig gøre. En opbakning, som jeg takker alle for.

 

Med alle de radikale ændringer i Ladakh – og ikke mindst den manglende registrering – har skolens fremtid været min store bekymring. Derfor var det med stor glæde, jeg modtog information om nonners tilstedeværelse i vores område, og at de manglede tag over hovedet. Hvis vi kunne indgå i et samarbejde med nonnerne, ville vores tilstedeværelse ikke være spildt, og der ville atter komme liv i vores fantastiske bygning – og vi ville atter kunne gøre en forskel.

 

Jeg har godt været klar over, at der var nogle nonner i Ladakh, men i en anden gren af buddhismen. At Drikung Kagyu Lineage, som Phyang Monestry tilhører også nu modtager unge kvinder, vidste jeg ikke. Men det giver så god mening at støtte disse kvinder, som kun ejer det, de går i – og en tilgang til undervisning i engelsk og it er en nødvendighed set med globale briller.

Jeg glæder mig rigtigt meget til samarbejdet med nonnerne, som først rigtigt kommer i gang på den anden side af vinteren, som er barsk i Ladakh.

 

Bygningerne er de sidste par år blevet passet af Phyang Monestry, og det fortsætter de med.

 

De bedste hilsner og stor tak for opbakningen,

Lissi Braae

 

The Land of High Passes - After School Ladakh Promo:

 

Denne fantastiske vimeo er en gave til vores projekt fra den amerikanske organisation: Our Ladakhi Sisters www.olscharity.org – som startede med at støtte os allerede sidste år. Anita Bajpay, som er bestyrelsesmedlem, rejste sidste år til Ladakh for at fremstille en dokumentar om Efterskolen i Phyang. Formålet med vimeoen er at skaffe penge til at hjælpe vores projekt. En stor tak til instruktør Eshan Bay, producent Anita Bajpay, Filmfotograf Jigmet Wangchuck og redaktør Steve Holloway.

Efterskole Welfare Society Phyang

lissi.braae@gmail.com

Efterskole Welfare Society Phyang